SİNCİK TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEKTİR

Yaklaşık 50 yıldan beri ülkemizin politik gündemini belirleyen Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde 3 Aralık 2005 tarihi dönüm noktası olmuş ve ülkemiz artık müzakere eden ülkeler arasına girmiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde önemli aşamalar kaydederek idari, mali, hukuki, ekonomik ve sosyal yapısını geliştirmeye ve değiştirmeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda uyum yasaları ile sağlanan hızlı değişim ülkemizin Avrupa Birliği’ndeki muhataplarını dahi şaşırtmaktadır. Nitekim hukuk sistemindeki, idari ve ekonomik yapılanmadaki yeni yasal düzenlemeler, gerek Avrupa’nın, gerekse kendi kamuoyumuzun dikkatini çekmektedir. Ancak bu değişim hızının korunabilmesi ve ilerlemenin kaydedilebilmesi için Avrupa ile kurumsal düzeyde tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Sincik İlçesi’nin başarısı gözden kaçmamalı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm eğitim kurumlarına bir model olarak önerilmelidir. Bugüne kadar AB tarafından projeleri kabul edilen Sincik’teki 14 okulumuz, 18 Avrupa Birliği üyesi ülkelerin okulları ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda bu sonuç ile Sincik, 76 ili geride bırakmış ve ilçeler düzeyinde ise Türkiye birincisi olmuştur. Ülkemizde bir çok alanda AB ile işbirliğinin sağlanamadığı gerçeği, bu küçük ilçede gösterilen başarının ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.

Avrupa Birliği’ne tam uyumun gerçekleştirilebilmesi için tüm bölgelerde ve yerleşim birimlerinde var olan tüm alanlarda gerekli iradenin ve çabanın gösterilmesi önemli bir zorunluluktur. Bu noktada özellikle eğitim alanında uyumun sağlanmasından vazgeçilmemesi gerekmektedir. Sincik’te gösterilen başarı bu anlamda tüm Türkiye’ye örnek olmalıdır. Özellikle Sincik Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdür Vekili Engin İLHAN, projelerin mimarı olarak sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ülkemizin son sıralarında yer alan ilçesinde insanların ve öğrencilerinin ufkunu genişletmiş, başarının her zaman ve her yerde elde edilebileceğini göstermiştir. Bu nedenle göstermiş oldukları başarı nedeniyle İlçe Kaymakamı Fatih AKSOY’u, projelerde görev alan tüm öğretmenleri ve elbette Engin İLHAN’ı tebrik ediyorum. Ülkemizin her köşesinde bu başarının gösterilmesi, AB’ye uyum sürecinin hızlanmasını ve Avrupa Birliği’ne girişimizin kolaylaşmasını sağlayacaktır.

Bu nedenle teşekkürler Engin İlhan!

 

Cem Afşin AKBAY

Adıyaman Vali Yardımcısı